Search
Close this search box.

Avís legal

1. Dades identificatives del ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que RUIZ CASTEL PROCURADORS SLP , (d’ara endavant, RUIZ CASTEL PROCURADORS ), amb CIF B-65215626 és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc web www.ruizcastel.com, amb domicili social a aquest efecte al Carrer Calàbria 267, 3r 1a, CP 08029, Barcelona.

RUIZ CASTEL PROCURADORS és una entitat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41579, Full B-389.541, Foli 141, Inscripció 1a.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, podeu adreçar-vos al domicili a dalt indicat, així com al Telèfon: (+34) 93 217 60 04 i Correu electrònic: lopd@ruizcastel.com

2. Normes professionals aplicables

La nostra activitat professional està subjecta, entre d’altres, a l’Estatut General dels Procuradors dels Tribunals, aprovat mitjançant RD 1281/2002, de 5 de desembre . https://www.cgpe.es/estatuto-general/ 

3. Caràcter de la informació publicada a la web

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets ni respostes legals a situacions concretes. RUIZ CASTEL PROCURADORS no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents a altres dominis.

RUIZ CASTEL PROCURADORS procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i actualitza amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, el RUIZ CASTEL PROCURADORS no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

La informació continguda a la present pàgina web pot ser modificada i actualitzada per RUIZ CASTEL PROCURADORS, sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al contingut com al disseny i presentació.

RUIZ CASTEL PROCURADORS procura que la informació sigui exacta i precisa, i procediran a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. RUIZ CASTEL PROCURADORS no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

4. Condicions i termes generals de la web

Per l’accés, navegació per la pàgina web de RUIZ CASTEL PROCURADORS i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, vostè adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap mena, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin al lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de www.ruizcastel.com

RUIZ CASTEL PROCURADORS podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el RUIZ CASTEL PROCURADORS ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

( ii ) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, a general, contra els drets humans.

( iii ) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

( iv ) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal/ web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de RUIZ CASTEL PROCURADORS o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de RUIZ CASTEL PROCURADORS o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal/web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

( vii ) No utilitzar els serveis oferts al Portal/web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, RUIZ CASTEL PROCURADORS es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés i ús del Portal/web i, si escau, per retirar-los continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho faci al seu criteri exclusiu, ia petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

5. Responsabilitat.

RUIZ CASTEL PROCURADORS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu: 

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a RUIZ CASTEL PROCURADORS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

( ii ) Retards o bloquejos en lús causats per deficiències o sobrecàrregues dInternet o en altres sistemes electrònics.

( iii ) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a RUIZ CASTEL PROCURADORS

( iv ) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a RUIZ CASTEL PROCURADORS, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, a favor de RUIZ CASTEL PROCURADORS o el titular que s’indiqui si escau.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de RUIZ CASTEL PROCURADORS.

7. Utilització d’hiperenllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera ( inline links, còpia dels textos, gràfics, etc ). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de RUIZ CASTEL PROCURADORS; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre RUIZ CASTEL PROCURADORS, adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que RUIZ CASTEL PROCURADORS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de RUIZ CASTEL PROCURADORS dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per RUIZ CASTEL PROCURADORS i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc ); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que RUIZ CASTEL PROCURADORS subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de RUIZ CASTEL PROCURADORS en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç (d’ara endavant, ” link “) dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, ia l’ordre públic.

8. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc Web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona excepte fur imperatiu aplicable, com ara el domicili del consumidor.