Search
Close this search box.

Comptem amb un equip
experimentat, profesional
i proper

Qui som?

Francesc Ruiz Castel, membre cofundador de Ruiz Castel Procuradors S.L.P, va crear el seu primer despacho de procuradors en 1983 i, des del primer moment, tuvo molt clars cuales eren les premisses necessàries per tenir èxit a la seva carrera: la formació continua, la relació de proximitat amb el client, l’exercici proactiu de la professió, l’aplicació i la defensa de valors com l’honradez i la solidaritat, i un aspecte central en la seva carrera professional: l’aposta per les noves tecnologies.

Desprès la incorporació en 2006 de Ricard Ruiz López i la constitució de Ruiz Castel Procuradors S.L.P. en 2009, nuestra organización cuenta con un despacho propio en pleno Ensanche de Barcelona con quince empleados directors, seis de ellos procuradores de los tribunales. En l’actualitat prestam serveis de procuraduría en tots els partits judicials d’Espanya.

Som una procuradoria
amb mes de 30 anys d'experiencia

¿Per que confiar en nosaltres?

Rapidessa u
experiencia

Gestió ràpida, eficaç
i experiencia contrastada

Gestió
Personalitzada

Atenció detallada de les tramitacions presentades

Honradesa i
Solidaritat

Completa transparència en tots els nostres processos

Experts
en la llei

Equip sènior de procuradors amb alta experiència

Exercim a tot el territori espanyol

Clients

Especialistes en Subhastes electròniques