Search
Close this search box.

Jordi Tria

Responsable del Departament de Comptabilitat

Grau d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant la seva carrera ha ocupat el càrrec de cap de les àrees financeres i comptables en empreses de diferents sectors.
Aficionat a l’esport de muntanya i a la bicicleta, a qui dedica bona part del seu temps lliure.