Search
Close this search box.

EXTRACTE DE LA LLEI 1/2022

Comparteix aquest artícle

El passat 8 de març va entrar en vigor a Catalunya la nova llei 1/2022, de 3 de març, que modifica les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 per tal de fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, aquesta llei també es coneix com  a Llei Antidesahucios, i no arriba exempta de polèmica.

Segons el text publicat, l’objectiu d’aquesta Llei és “aturar els desallotjaments de persones en situació d’exclusió residencial i dotar de seguretat en la permanència a la llar de les unitats familiars que han afrontat situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual mitjançant lloguers socials, ja sigui amb arrendaments a preus taxats per part de grans tenidors o amb reallotjaments per part de les Administracions Públiques“.

Vegem a continuació els punts més destacats:

  • Creació de un registre de grans tenidors de finques i control de les ofertes de lloguer social obligatori.
  • Els grans tenidors d’habitatge, (Empreses amb més de 10 habitatges o particulars amb més de 15) estan obligats a l’oferiment d’un  lloguer social a les persones vulnerables, tinguin o no tinguin contracte d’arrendament. És a dir, els coneguts com a okupes també podran optar a aquesta ajuda.
  • Durada del contracte de lloguer: En el supòsit que el gran tenidor sigui persona física, la durada del contracte de lloguer social és de 5 anys. Si és persona jurídica, la durada del contracte serà de 7 anys, i si es tracta d’ una entitat bancària o un fons d’ inversió, la durada del contracte serà de 12 anys.
  • En el cas de grans tenidors que no siguin entitats bancàries ni fons d ́inversió (particulars), ni tinguin vinculació amb aquestes, es pot demanar a la Generalitat mitjançant l ́Agència d ́Habitatge de Catalunya, que assumeixi el preu del lloguer a preu de VPO.
  • Es contempla l ‘ expropiació de les finques que portin més de 2 anys buides de forma injustificada.

Restem a l’ espera de la resposta del Tribunal Constitucional.

Altres artícles d'aquest blog

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres