Search
Close this search box.

EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA LA MODIFICACIÓ DELS ARANZELS DE PROCURADORS

Comparteix aquest artícle

Un total de 20 Col·legis de Procuradors van interposar recurs contenciós administratiu contra el Reial decret 307/2022, de 3 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets de procuradors.

Aquesta modificació es referia fonamentalment a dues qüestions:

1. La prohibició que el sistema d’aranzels que regeix els drets dels procuradors fixi límits mínims

2. La limitació a la quantitat de 75.000 euros la suma aranzelària a cobrar en un mateix assumpte, actuació o procés.

A més, a conseqüència de la desaparició de l’aranzel mínim, el Reial decret 307/2022 introduïa l’obligació dels procuradors de presentar un pressupost previ als clients.

El Tribunal Suprem, en la seva Sentència de 9 d’abril de 2024 considera que s’ha omès pel Govern l’exigència legal de realitzar una adequada anàlisi d’impacte econòmic i declara nul de ple dret el Reial decret. Literalment, afirma la Sentència que, malgrat tractar-se d’una norma l’objecte de la qual consisteix precisament a regular l’aspecte fonamental del règim econòmic d’una professió, s’omet en la memòria de análisi d’impacte normatiu una anàlisi detallada i concreta de l’impacte econòmic que la norma impugnada pogués tenir sobre el col·lectiu que exerceix aquesta professió.

No obstant això, ha de tenir-se en compte que, la prohibició de l’existència d’aranzels mínims i la necessitat que la suma global cobrada com a drets dels procuradors no excedeixi de 75.000 euros són previsions que es contenen en la Llei 15/2021. D’altra banda, es troba en avançat estat de tramitació un projecte de Reial decret que té previst derogar íntegrament el Reial decret 1373/2003 i aprovar un nou aranzel amb quanties màximes.

Podeu consultar la sentència completa en el següent link.

Altres artícles d'aquest blog

EXTRACTE DE LA LLEI 1/2022

El passat 8 de març va entrar en vigor a Catalunya la nova llei 1/2022, de 3 de març, que modifica les Lleis 18/2007, 24/2015

EL TELETREBALL ES POSA A PROVA

Aquesta pràctica no és una novetat per a l’equip de Ruiz Castel   Quin millor moment per escriure sobre el teletreball i els seus avantatges que

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres