Search
Close this search box.

Els jutjats espanyols tenen retinguts més de 4.000 milions d’euros en els seus comptes

Comparteix aquest artícle

Fem ressò d’una notícia publicada a El País fa pocs dies, segons la qual els tribunals espanyols tenen bloquejats una mitjana de 4.000 milions d’euros en els seus comptes. Es tracta de les quantitats consignades en els comptes de consignacions dels tribunals espanyols, com a resultat d’embargaments, fiances, decomisos del tràfic de drogues o costes entre altres supòsits. La major part d’aquests diners queden retinguts durant anys a l’espera d’una resolució judicial i, per tant, queden fora del circuit econòmic. L’únic beneficiari d’aquesta situació és l’Estat qui rep uns 18 milions d’euros trimestrals en concepte d’interessos bancaris que s’ingressen en el Tresor Públic.

Aquesta situació és en part conseqüència de la lentitud del nostre sistema judicial. Una solució llargament reivindicada pel col·lectiu de procuradors seria atorgar les competències relatives a les execucions civils als procuradors, tal com es fa a França i altres països amb els Huissiers de Justice. Aquests “oficials ministerials” són els responsables d’executar les decisions preses per la Justícia i són, per tant, els encarregats del cobrament. De fet, estan capacitats per a realitzar el cobrament de tota mena de deutes, siguin civils o comercials (impagament de lloguer, de factures, etc.) sense intervenció d’advocats, i fins i tot abans que existeixi cap judici. A més, a més, són els encarregats de la realització dels embargaments procedents, i poden sol·licitar la col·laboració de les autoritats quan això sigui necessari per al bon fi de l’actuació.

Llegeix l’article complet d’El País.

 

2-Ricard-Ruiz-Castel-300x300

Ricard Ruiz López

Soci director. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Procurador dels Tribunals.

Altres artícles d'aquest blog

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres