Search
Close this search box.

Serveis

Des del 1983 oferim serveis de representació processal per a la gestió d’assumptes judicials. A més, facilitem els aspectes logístics del procés per tal d’oferir un servei integral àgil i eficaç.

Per aconseguir-ho, apostem per l’estret contacte amb els nostres clients i per la incorporació dels darrers avenços tecnològics. Així, a l’apartat Àrea client de la web, oferim als lletrats i clients la possibilitat de consultar els expedients durant les 24 hores del dia i amb la màxima seguretat.

TREBALL DEL PROCURADOR

El Procurador dels Tribunals és un llicenciat en Dret expert en Dret Processal, capaç de redactar qualsevol tipus d’escrit o de fer qualsevol tipus de gestió davant dels diferents organismes de l’Administració de Justícia.

A més, compleix una important funció de col·laboració amb el lletrat director dels procediments: resol consultes o dubtes, i impulsa els processos preparant els escrits de tràmit que siguin procedents en cada moment. Aquesta és la filosofia que inculquem als nostres empleats i la màxima que apliquem al nostre dia a dia.

Exercim a tot el territori espanyol