Search
Close this search box.

Reinici de les subhastes electròniques: 4 de juny

Comparteix aquest artícle

El Ministeri de Justícia ha publicat una nota informativa sobre l’alta de les subhastes electròniques suspeses amb motiu de l’estat d’alarma. En la mateixa s’indica que, a partir del 4 de juny, data en què s’alça la suspensió dels terminis processals, s’hauran de reiniciar també les subhastes judicials, les quals el termini de licitacions finalitzava dins el període que ha durat l’estat d’alarma i que van ser suspeses de forma general, reinici que, en els termes de l’article 649.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, es realitzarà mitjançant una nova publicació de l’anunci com si es tractés d’una nova subhasta.

La remissió al portal del BOE de les dades per a la nova subhasta, pels lletrats de l’Administració de Justícia, s’ha de fer a partir de l’alçament de la suspensió dels terminis processals. Com a conseqüència, començaran de nou íntegrament els vint dies naturals per a licitacions en cadascuna d’elles, sense que tinguin validesa les postures que es van fer en les subhastes que es van donar de baixa.

El nou anunci de l’inici de la subhasta es publicarà gratuïtament al BOE, per evitar carregar novament als sol·licitants amb el cost d’un anunci que es torna a publicar per causa de força major.

A Ruiz Castel Procuradors procedirem a presentar els oportuns escrits perquè els diferents lletrats de l’Administració de Justícia procedeixin a reactivar les subhastes suspeses durant l’estat d’alarma.

Adjuntem còpia de la Nota Informativa.

Altres artícles d'aquest blog

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres