Search
Close this search box.

L’Audiència Provincial de Barcelona publica els acords per unificar els criteris en relació a l’efecte del venciment anticipat

Comparteix aquest artícle

Les seccions civils de l’Audiència Provincial de Barcelona han adoptat uns acords per unificar criteris en relació als efectes de la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat en aquells procediments d’execució hipotecària en què el deutor té la condició de consumidor, seguint el que estableix per la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem d’11 de setembre del 2019.

En virtut d’aquests acords, es pretén donar unes pautes o orientacions jurisprudencials per a resoldre de forma unificada les múltiples apel·lacions que es troben suspeses en les diferents sales a l’espera de la resolució del TJUE sobre les qüestions prejudicials plantejades al respecte.

Bàsicament, s’adopta el que estableix el Tribunal Suprem distingint la solució dels processos en funció del moment en què es va donar per vençut el préstec: abans o després de l’entrada en vigor de la Llei 1/2013 i de si l’incompliment del deutor revesteix o no la gravetat prevista en l’article 24 de la Llei 5/2019 de 15 març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

S’adjunta còpia de l’esmentat acord per a millor comprensió.

 

2-Ricard-Ruiz-Castel-300x300

Ricard Ruiz López

Soci director. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Procurador dels Tribunals.

Altres artícles d'aquest blog

PROCURA: UN PAS ENDAVANT

Des de fa molts anys,-porto més de 40 en la professió-, es ve dient que la professió de procurador dels tribunals, “està mig morta”, o,

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres